7 mar 2013

Bjarne Ljungdahl: Ravnefjeld og andre noveller

Posted by Steffen Fog

Ravnefjeld

Anmeldt af Steffen Fog, Arktiske Anmeldelser.

Bjarne Ljungdahls historier viser, at han i meget stor grad har forstået og levet sig ind i Grønlands verdenssyn, folkesjæl og mentalitet. Det er imponerende, hvor præcist han beskriver det følelsesliv, som udspiller sig mellem fjeldene og menneskene.

Vil du også forstå en flig af den mystik og emotionelle kultur, som hersker i Grønland, så læs Ravnefjeld.

(I serien findes også dette værk fra samme forfatter: Vinterstorm og andre noveller, som tidligere er anmeldt af Arktiske Anmeldelser).

Om forfatteren:
Bjarne Ljungdahl er stifter og formand for Grønlands Stenklub, og han har udgivet en lang række guides til Grønlands mineralverden. Arktiske Anmeldelser vil senere vende tilbage om dem og fortælle mere.
Bjarne Ljundahl er født 1945.
Marinesoldat 1962-68
Skovteknikerelev 1969-70
Aarhus Universitet 1972-78
Ekspeditioner med geodæter og geologer i Grønland 1969, 1975, 1978, 1979 og 1981.
Grønlands Erhvervsuddannelse 1981-2001.

Bjarne Ljungdahl: Ravnefjeld og andre noveller 2012, 190 s., Forlag Panigiit. Udkom i 2012.

Arktiske Anmeldelsers karakter: (forklaring)

Comments are closed.