7 nov 2013

Polarfareren Carl Petersen på grønlandsk frimærke

Posted by Steffen Fog

Af Steffen Fog, Arktiske Anmeldelser.

Carl Petersen, den glemte polarfarer, bliver nu hyldet med et frimærke. Siden Frederik den 7. gav polarfarer Carl Petersen Dannebrogsordenen, har han for de fleste været ukendt. Men så skrev Nils Aage Jensen biografien: Carl – polarfarer, som Arktiske Anmeldelser tidligere har anmeldt, og som nu har inspireret det grønlandske postvæsen til nyt frimærke.

Post Greenland hylder således med et nyt frimærke den danske polarfarer Carl Petersen for hans deltagelse i berømte Grønlandsekspeditioner i midten af 1800-tallet.

I deres begrundelse skriver POST Greenland:
”Hverken i sin samtid eller i eftertiden har denne danske polarhelt opnået nogen stor berømmelse. Dertil var han alt for beskedent et menneske, som ikke skiltede med sine mange store oplevelser i Grønland og Arktis. POST Greenland finder dog Carl Peter- sens bidrag til Grønlandekspeditionernes historie så markante, at vi nu hylder ham med et frimærke.”

Martin Mörck har tegnet og graveret dette frimærke og de øvrige i Post Greenlands serie om markante Grønlandsekspeditioner. Frimærket udkom den 21. oktober 2013.

Comments are closed.