29 sep 2014

Martin Breum: Balladen om Grønland

Posted by Steffen Fog

Køb bogen

Balladen om Groenland

Køb bogen

Anmeldt af Steffen Fog, Arktiske Anmeldelser.

Martin Breums nye bog var i forvejen meget aktuel, da den udkom i forrige uge. Men med den forgangne weekends alvorlige afsløringer i den absolutte top af det politiske liv i Grønland og deraf følgende udsigter til, at der måske kommer valg i Grønland indenfor få dage, er bogen blevet endnu mere aktuel. Faktisk meget mere end Breum selv har kunnet forudse!

For med weekendens afsløring af at den i forvejen bedrageridømte Landsstyreformand Aleqa Hammond – Grønlands absolutte topfigur og mest magtfulde person – angiveligt har brugt penge fra Grønlands landskasse til private formål som for eksempel flybilletter, hotelovernatninger, minibar og leje af Hans Egedes hus til sin søns konfirmation og, at hun først har tilbagebetalt beløbet efter at det blev opdaget og efter flere rykkere, er Breums bog og ikke mindst dens titel mere aktuel end nogensinde: Balladen om Grønland.

De nye anklager med Aleqa Hammond i centrum gør Breums bog relevant, fordi afsløringerne aktualisere nogle af de spørgsmål, som bogen sætter fokus på: For eksempel det store spørgsmål om, hvorfor nogle grønlandske politikere taler om problemerne som noget der kommer udefra og løsningerne, som noget man henter i undergrunden. Med andre ord hvorfor nogle politikere på verdens største ø insisterer på at forklare årsagen til alle problemer med, at ”det er de andres skyld” herunder især Danmarks, og på hvorfor nogle påstår, at alle løsningerne skal komme fra undergrunden – sidstnævnte når det efterhånden er et fastslået faktum, at indtægterne for det første har lange udsigter, hvis de overhovedet kommer, og for det andet næppe har et omfang, der kan løse alle Grønlands problemer, herunder de enorme økonomiske problemer, som med den nuværende politik efter ledende økonomers nylige prognoser endda vil vokse sig endnu større fremover.

Sådanne emner tager Breums bog op. Dermed er den god, aktuel og relevant for enhver læser, som er interesseret i aktuelle forhold i Grønland. Og måske bliver Breums bog bare mere og mere relevant i de kommende dage, der vil vise, om vi får valg i Grønland som følge af Aleqa Hammonds omgang med offentlige penge.

Bogen behandler også hele selvstændighedsspørgsmålet indgående. Aleqa Hammonds politiske fløj har et stærkt selvstændighedsønske og en aggressiv retorik omkring dette spørgsmål overfor Danmark. Dette sætter Breum fokus på i interviews i bogen, og disse interviews kan nu læses i et helt nyt lys, nu hvor det måske viser sig, at Grønlands øverste politiker har haft svært ved at skabe en selvstændig privatøkonomi i forhold til de offentlige kasser.

Men det er ikke en dokumentarisk bog, endsige videnskabelig. Den anvender interviewet som metode, og er dermed et journalistisk produkt. Dertil er der for mange kommentarer fra forfatteren til, at man kan kalde det en objektiv eller dokumentarisk bog. Bogen er med andre ord et partsindlæg i debatten, frem for dokumentar og fakta.

Men når bare man holder sig dette for øje og udøver korrekt kildekritik, kan man få et vældigt godt udbytte af bogen. Få forstår som Breum i disse år, at sætte fokus på denne vigtige del af rigsfællesskabet.

Enhver med interesse for de aktuelle forhold i Grønland og det aktuelle forhold mellem Danmark og Grønland vil have glæde af bogen, ja, jeg vil nærmest sige: Bør læse bogen.

En lille kritik skal dog med på falderebet: Det skæmmer bogen, at Breum ikke har styr på geografien i Grønland og på stavemåder i Grønland.

Således påstår Breum fejlagtigt, at Aasiaat ligger på øen Qeqertarsuaq (Diskoøen), og han staver Grønlands tredjestørste by således: Illussiat, i stedet for det rigtige: Ilulissat. Det svarer til at placere Kolding på Fyn og, at man ikke kan stave til Odense.
Han kan heller ikke stave til Qaqortoq, det bliver fejlagtigt hos Breum til Qaqortog.

Det kan måske synes som små ting, men det svækker troværdigheden og sætter mig som læser i tvivl om, hvorvidt der så også er andre fejl og unøjagtigheder i bogen i sammenhænge og emner, hvor jeg ikke har mulighed for, i modsætning til bynavnene og geografien, at opdage, at der er fejl. Det sænker troværdigheden og tilliden til bogen og dens indhold.

Trods disse skønhedsfejl, kan jeg dog alligevel klart anbefale bogen.

Martin Breum: Balladen om Grønland – trangen til løsrivelse, råstofferne og Danmarks dilemma. 2014. 248 sider. 249 kr. Udkom for knap to uger siden: 17. september 2014.

Arktiske Anmeldelsers karakter: (forklaring)

Parcafolket

Comments are closed.