20 okt 2014

Aqqaluk Lynge: An Inuit Voice

Posted by Steffen Fog

Aqqaluk Lynge, Ilulissat, 2010. Foto: Steffen Fog

Aqqaluk Lynge, Ilulissat, 2010. Foto: Steffen Fog

Arktis fra A til W

Anmeldt af Erik Lund.

Aqqaluk Lynge, der har været en aktiv, engageret og særdeles profileret stemme i den internationale inuit-organisation ICC (Inuit Circumpolar Council) siden 1980, har været med til mere end de fleste i Arktis. Faktisk har det – også for den opmærksomme iagttager – været til tider ligefrem svært helt at holde styr på, hvor mange og især hvor mangeartede sager, han har været involveret i.

Nu drosler han ned efter 34 særdeles aktive år, bebuder han. Og det letter på en måde overblikket over, hvor og hvornår han har involveret sig i hvad – hele polarcirklen rundt, naturligvis!

For forlaget Northern Voices i Montreal har ladet den canadiske professor Marianne Stenbæk gennemgå Aqqaluk Lynges mange internationalt orienterede taler fra 2002 til 2014 og opstille deres budskaber emnemæssigt, stringent alfabetisk ordnet efter engelsksprogede stikord. Hun formår at få det hele med på blot 59 sider!

Vi begynder naturligvis med “Arctic” og slutter med “Wildlife”. Udvid dog disse fint udvalgte engelsksprogede citater, der alle er båret af dyb indsigt i udviklingen i Arktis, historisk og aktuelt, til at gå helt tilbage til i hvert fald 1980, gerne endnu længere – og medtag så naturligvis også vigtige taler på grønlandsk og dansk!

Det kan blive intet mindre end en arktisk bestseller. Det er fint og aldeles fortræffeligt, at en international udgave kommer først. Men også grønlandske og danske læsere bør have en rimelig chance for at læse med – og på denne måde at blive bekendt med den internationale debat i og om Arktis, der er begyndt tidligere og har flyttet sig mere, end ret mange af nutidens debattører er opmærksomme på.

De mange markante engelske stikord omfatter så vigtige ord som Arctic, Arctic Council, Children, Chukotka, Climate Change, Colonialization, Contaminants, Food Security, Future, Greenland, Hans’ Island, Healthcare, Human Rights, Ice & Icebergs, IPY (International Polar Year), ICC (Inuit Circumpolar Conference), Inuit, International Labour Organization, Mental Health, Resource Development, Science in the Arctic, Self-Government and Self-Determination, Sila-Inuk, Soul, Soveriegnity, Sustainable Development, Tipping Points, Traditionel Knowledge, United Nations Declaration of Human Rights, United Nations Permanent Forum, Uranium og Wildlife – for at slutte med en løfterig liste over nye initiativer til sikring af et bedre liv i Arktis.

Næsten hvert eneste stikord rummer udvalgte taler med passager af fyndords karakter. De kan læst hver for sig – og især samlet – virke som arktiske pejlemærker i en ellers til tider svært overskuelig arktisk debat. Der er tale om internationale taler, der rager højt op over den grønlandske partipolitik. Aqqaluk Lynge kommer ikke blot geografisk og tematisk polarcirklen rundt. Han når også mentalt rundt om de emner, beboerne i Arktis er optaget af.

Bogen sejler flot gennem fortiden ind i fremtiden med fire isbjerge, men vil i en evt. senere grønlandsk og/eller dansk udgave kunne vinde ved at imødekomme, at forfatteren også er en fremragende fotograf. Flere af hans billeder i bogen fortjener mere end den nu foreliggende engelske udgaves format på kun 13 x 21 centimeter.    

Rent tekstmæssigt er det derimod aldeles fortræffeligt, at bogen netop har karakter af en brugsbog i billigbogsformat. Her er masser af stof til inspiration – ikke mindst for en ny generation overalt i Arktis.

Aqqaluk Lynge: An Inuit Voice. A collection of quotations from speeches on behalf of the Inuit Circumpolar Council 2002-2014. Researched and edited by Marianne Stenbæk. 2014. Published by Northern Voices, Montreal 2014.

(Erik Lund er ny anmelder hos Arktiske Anmeldelser. Ønsker du også at indtræde i Arktiske Anmeldelsers korps af anmeldere, så send en email for at høre nærmere om, hvordan det foregår.)

Arktiske Anmeldelsers karakter: (forklaring)

Comments are closed.