3 nov 2014

Jubilæumsbog fra Atuagkat

Posted by Steffen Fog

Køb bogen

Forsiden

Anmeldt af Steffen Fog, Arktiske Anmeldelser.

“Engang i 1950’erne hed generaldirektøren for Danske Statsbaner P.E.N. Skov. Han skal have udtalt, at næst efter kønsdriften er jernbanedriften den vanskeligste at styre.

Han kendte tydeligvis intet til forlagsdrift.”

Sådan skriver Inger Hauge i forordet til denne jubilæumsbog i andledning af Forlaget Atuagkats 20 års jubilæum. Og opridser så ellers de udfordringer, men i høj grad også den succes, som de første 20 år af forlagets levetid har budt på. For en succes, det er det. At et lille sprogområde som Grønland har ikke bare ét, men hele to meget aktive forlag, som med lige dele sund konkurrence og samarbejde supplerer hinanden og velsigner Grønland og alle med Grønland i blodet med en masse interssante, givtige og spændende udgivelser. Bare Atuagkat udgiver i snit rundt regnet 12 udgivelser – hvert eneste år! Og det selvom Inger Hauge fra starten havde regnet med “et par stykker eller tre”.

Jubilæumsbogen er et interessant lille værk, hvor man kan læse forlagets historie, men ikke mindst er jubilæumsbogen et katalog over de seneste 20 års udgivelser. Her kan man altså finde inspiration til de titler, som man endnu ikke har fået læst, eller genkende og genopleve læseoplevelserne fra de, som man allerede har læst.

Forlaget Atuagkat: 20 år – en jubilæumsbog. 2014. 102 sider. 128 kr. Forlaget Atuagkat.

Køb bogen

.

Comments are closed.