7 jan 2015

Ole Lund, Det Grønlandske Selskab: Dagbog Østgrønland 1905-06

Posted by Steffen Fog

Dagbog Østgrønland 1905-06

Ole Lund og Det Grønlandske Selskab udgiver nu ”Dagbog Østgrønland 1905-06” – William Thalbitzers originale dagbog og fotografier fra Ammassalikområdet.

Her anmeldt af direktør for Det Grønlandske Hus i Aarhus, Jørn Holbech, som er ny anmelder på Arktiske Anmeldelser:

BEMÆRK: Bogpræsentation i dag onsdag d. 7. januar kl. 18.30 i GEUS, Øster Voldgade 10, Østerbro, København

Anmeldt af Jørn Holbech, Arktiske Anmeldelser.

“Månelyset sitrer over fjældene; snekrystallerne funkler som tusinder af diamanter.”

Thalbitzers kærlighed for dette land og folk er ikke til at tage fejl af. Thalbitzer tager i 1905 sammen med sin kone Ellen til denne jomfruelige koloni for at beskrive de østgrønlandske inuitters sprog og levevis. Her er derfor en af de tidligste fortællinger i dagbogsform om et stolt naturfolk og dets levevis, som efter lang tids afsondrethed fra omverdenen her i 1905-06 er på vej til omvendelse til vestlig levevis og tro. En på alle måder flot og personlig beskrivelse af Østgrønland.

Dagbogen er i et meget letlæseligt og tilgængeligt dansk. Dette er netop også betegnende for Thalbitzers tilgang til såvel det danske som det grønlandske sprog, selvom Ole Lund i forordet konstaterer, at Thalbitzer er noget inkonsekvent, hvad angår sin grønlandske stavning.

Thalbitzer revser i sin dagbog den danske Mission for at være “det dummeste af det dummeste”. Det fører blandt andet til, at Thalbitzer senere blev en uønsket person i Østgrønland – helt sikkert ikke af det østgrønlandske folk – men af missionærerne og kirken, som Thalbitzer trods en meget religiøs opvækst var stærk modstander af.

Ole Lund har som redaktør udvalgt en række af Thalbitzers billeder, som er stærke historiske dokumenter fra koloniens tidlige år. Samtidig viser de tydeligt den udvikling Østgrønland har måttet gennemgå fra at være et “primitivt” naturfolk for lidt over 100 år til et moderne samfund i dag.

Thalbitzer er på det år, han opholder sig i Østgrønland, på flere slædeture blandt andet til Ikkatteq i Sermilikfjordens munding i januar måned 1906. En tur som for en uprøvet slædefører må betegnes som lidt af en bedrift og så for over 100 år siden. Thalbitzer tager os i det spæde forår på sommerboplads i Tsarpagaji sammen med sin kone Ellen og derfra videre til flere sommerbopladser dybt inde i Ammassalikfjorden. Ssenere på sommeren tager han os med til Kulusukøen og slutter af tæt ved Ikkatteq i Sermilikfjorden. Skulle man ikke selv have oplevet disse steder giver dagbogen en stor lyst til med egne øjne at opleve disse naturperler, som med moderne transportmidler lader sig besøge indenfor begrænset tid. Sådan var det ikke i 1906, hvor al transport foregik med håndkraft og på hundeslæde og det kunne tage uger at komme frem, hvis ikke vejret helt forhindrede det.

Dagbogen fortæller om de vilkår som eskimoerne, inuit, var vant til at leve under også før koloniens grundlæggelse i 1894. Svigtende fangstperioder betød sultetid og pludselige vejrskift kunne have en fatal og dødelig afslutning. Men dette var vilkår, som østgrønlænderne levede med og til trods for var et meget gæstfrit og åbent folk, sådan som Thalbitzer beskriver dem.

Det er imponerende, alt det materiale og studie, som Thalbitzer fik ud af sit forholdsvis korte ophold i Østgrønland. Dette er dog ikke nærmere beskrevet i dagbogen men i hans værk “The Ammassalik Eskimo”.

Jeg kan derfor kun på bedste vis anbefale “Dagbog Østgrønland 1905-06” og er selv blot taknemmelig for at få mulighed for at anmelde denne bog.

Bogen præsenteres i dag onsdag d. 7. januar kl. 18.30 i GEUS, Øster Voldgade 10, Østerbro, København. Her vil Ole Lund fortælle og synge trommedans og den nye 1. viceformand for Landsstyret Anda Uldum vil være hovedtaler.

Ole Lund, Det Grønlandske Selskab: Dagbog Østgrønland 1905-06. Redigeret af Ole Lund. 2015. 288 kr. Det Grønlandske Selskab.

Køb bogen (klik her)

Arktiske Anmeldelsers karakter: (forklaring)

Comments are closed.