15 jan 2015

Nationalmuseet: Pels – liv og død (udstilling)

Posted by Steffen Fog

Fotograf / Kilde: Nationalmuseet.  Licens Creative Commons navngivelse.

Fotograf / Kilde: Nationalmuseet. Licens: Creative Commons navngivelse.

Er det i dag okay at slå dyr ihjel for at gå med deres pels? Dét spørgsmål stiller Nationalmuseet sine gæster i særudstillingen ”Pels – liv og død”. Udstillingens kerne er Nationalmuseets enestående samling af historiske pelsdragter fra Arktis, men i museets øjne er de etiske aspekter af moderne pelsavl og fangst ikke til at komme uden om.

Anmeldt af Andreas Knudsen, Arktiske Anmeldelser.

Udstillingens titel lyder dramatisk, men for alle, der har sat deres fod i en arktisk egn om vinteren, lyder den som en selvfølge. Og selvfølge på mange måder. Her bliver mange dyr dræbt som bytte for at sikre forsyninger af kød og pels, og jægerne og deres familier døde i tidligere tider, hvis noget af det manglede.

Selvfølgelig er det ikke længere sådan i de små arktiske bysamfund, men også det moderne liv på tundraen og isen er barskt nok. Men disse overordnede betingelser sætter kun rammen om Nationalmuseets udstilling, som kredser om spørgsmålet: er det i det 21. århundrede stadigvæk forsvarligt at bruge dyrenes pels, uanset om den kommer fra jagtbytte eller er et produkt af industriel opdræt?

Museet kaster sig dermed ud i ét af de stridspunkter, hvor synsvinkler fra byboere i det tempererede egne, dyreværnsaktivister, jægere og opdrættere støder hårdt sammen. Det er ikke udstillingens hensigt at komme med et svar; det overlades til de besøgende at finde deres egne svar.

Spørgsmålet og de hinanden gensidigt udelukkende svar præsenteres allerede i starten af udstillingen. Begge sider får i videointerviews mulighed for at præsentere deres indbyrdes uforenelige synspunkt. Derudover citeres nogle kendte, f.eks. Sara Olsvig, Sys Bjerre og Stella McCartney som tilhængere hhv. modstandere af pelsbrug, på store plancher. Derudover bliver begrebet ”bæredygtighed” forklaret i alle sine facetter og udvider genstandenes sprog med et lille teoretisk input.

Således forberedt får de besøgende mulighed for at prøve en pelsfrakke og -hue og tager en selfie foran en kæmpeskærm, hvor man helt efter eget smag kan vælge en baggrund i et klunke-dukkehjem eller med et arktisk motiv. Senere hen er der mulighed for at røre og sanse forskellige pels såsom karakul, sæl, mink, prærieulv og ræv og sammenligne det følte med en industripels. Resultatet falder efter anmelderens mening ud til fordel for den ægte vare. Sanseresultatet illustrerer tydeligt, hvorfor pels også i vore dage er så fascinerende at tage på, selvom vintertemperaturerne ikke længere nødvendiggør det.

I det næste rum bliver den besøgende præsenteret for udstillingens højdepunkt: 60 historiske pelsdragter på den ene side og en samling af moderne, syntetisk fremstillede pelse på den anden. De historiske dragter viser de store variationer i stil og syteknik, som den udefrakommende ikke kan forestille sig findes. Udstillingen spænder vidt fra samernes områder over hele Sibirien, Alaska, Canada og Grønland. Så bliver det forståeligt for den besøgende, hvad en tavle ved starten af udstillingen forklarer: allerede på lang afstand kan det trænede øje slå fast, om der nærmer sig mand, kvinde, barn, fjende eller frænde. Folkefærdenes forskellige dragter giver forskellige silhuetter og derigennem sikrer de mødende en vis reaktionstid. Undvige, kæmpe eller møde? Pelsene er del af Nationalmuseets store samling, suppleret med genstande lånt fra andre institutioner. Der vises fortrinsvis dagligdagsdragter, men også enkelte festdragter og endda et sibirsk shamankostume. Dragter stammer for det meste fra 1900-tallet, men nogle blev også indsamlet af Knud Rasmussen på hans 5. Thuleekspedition.

For at sørge for den rette stemning skifter lamperne fra forholdsvis lys til en mere dæmpet belysning og simulerer dermed polardag og -nat. Fra højtalerne strømmer lyden af en hylende vind og gør det nemt at forestille sig et liv langt væk fra civilisationens bekvemmeligheder.

Mellem montrerne med moderne og historiske pelse er der en række montrer, der viser jagt- og fangstredskaber såsom fælder, rifler og sæløkse, og der fortælles om pelsbearbejdning nu og tidligere og de fordele og ulemper, pelshandlen medførte for de indfødte folkeslag. Museumsfolkene har gjort sig umage for at dele sol og vind lige og give udstillingens besøgende gode, neutralt præsenterede argumenter, om pels stadigvæk har sin berettelse i den moderne verden eller, om vi skal overlade tilfredsstilling af modens luner til kemiindustrien.

Ved udgangen bliver de besøgende opfordret til at sende en SMS for at give deres svar for eller imod pels. Nationalmuseet vil gerne arkivere almindelige menneskers holdning for fremtiden, så man ved, hvad andre end meningsdannerne tænkte om problemstillingen.

Som led i udstillingen har museet tilgængeliggjort en database med en unik samling af fotografier og snitmønstre af historiske skinddragter fra oprindelige folk i Grønland, Nordamerika, Nordskandinavien og Sibirien.

Pels – liv og død (gratis adgang)
4. oktober 2014 – 22. februar 2015
Nationalmuseet

Arktiske Anmeldelsers karakter: (forklaring)

Comments are closed.