22 jan 2015

Selskab For Arktisk Teknologi (SAFT): Rundvisning i iskernearkivet

Posted by Steffen Fog

IMG_6601 small

Anmeldt af Christian Hjerrild Ovesen, Arktiske Anmeldelser.

I november sidste år var Selskab For Arktisk Teknologi (SAFT) værter for en interessant rundvisning i iskernearkiv på Niels Bohr Instituttet.

Jørgen Peder Steffensen fra Niels Bohr Instituttet gav en introduktion til iskerneboringer og særligt hele logistikken, opbygningen og drift af ”camps” midt på Indlandsisen, hvorfra arbejdet med iskerneboringerne foregår.

Ikke uinteressant var også fremstillingen af resultaterne fra de mange års boringer, og den viden om udvikling i klodens temperatur, som det giver. Højdepunktet for aftenen var dog den sidste session, hvor der var rundvisning i selve iskernearkivet. Her var det vigtigt at tage sin varme dunjakke og handsker på, da iskernearkivet temperaturmæssigt er et lille stykke Grønland inde midt i København.

Iskernearkivet er om noget et skattekammer for dansk klimaforskning. Det indeholder utallige iskerner, og man fornemmer, at der bruges mange timer i disse kolde lokaler for at afdække jordens klimaudvikling. For folk med interesse for Arktis og klimaudviklingen, kan det kun anbefales at udnytte muligheden for at se dette arkiv. Det vil give en bedre forståelse af, hvilke metoder og data der danner grundlag for debatten om jordens klima.

Læs også denne bog om baggrunden for den danske opdagelse af sammenhængen mellem isotopsammensætningen i den sne, der falder på Indlandsisen, og temperaturen på det tidspunkt, sneen falder.

Denne opdagelse er hele baggrunden for, at man kan bruge iskernerne i klimaforskningen og fortæller samtidig en historie om grundforskningens betydning: Willi Dansgaard: Grønland – i istid og nutid:

Grønland - i istid og nutid

Comments are closed.