5 feb 2015

Per Wimmer: Den grønne boble

Posted by Steffen Fog

Den grønne boble

Køb bogen (klik her)

Anmeldt af Christian Hjerrild Ovesen, Arktiske Anmeldelser.

Den danske forretningsmand Per Wimmer har skrevet denne noget provokende bog om energi- og klimapolitik med særlig fokus på problemerne statslig støtte til grønne projekter. Bogen indskriver sig derfor helt naturligt i debatten om klodens klima og opvarmningen af Arktis. Wimmer arbejder selv til daglig med investeringer i energisektoren, og man fornemmer tydeligt, at han er fagligt godt inde i sit område.

Udover selve bogens indspark til debatten om udformningen af energipolitik er bogen en fremragende indføring i energipolitik for udenforstående. Bogen starter meget pædagogisk med at forklare og redegøre for de forskellige energiformer. Man får således en forståelse for forskellen på fx olie og gas, og hvad det kan bruges til. Derudover er der en god gennemgang af alle de grønne teknologier og her forklares både om metoderne og principperne for vindenergi, solenergi, vandkraft, tidevands-kraft og geotermisk-energi mv.


 
Dette giver et godt afsæt til næste del, hvor bogens egentlige formål præsenteres. Her fremføres en række originale og provokerende synspunkter om energipolitik. Den grundlæggende, og lidt banale pointe er, at med den massive statsstøtte til grøn energipolitik skaber man ”grønne bobler”. Argumentet er, at man investerer en masse offentlige midler i en række projekter, som ikke er rentable, men bliver det pga. statsstøtte. Problemet er ifølge Wimmer, at hvis man fjerner statsstøtten til disse projekter, bliver de nødt til at stoppe. På den måde opbygger man en masse ”bobler”, da alle disse store grønne energiprojekter kan risikere at stoppe produktionen, så snart statsstøtten stopper. I værste fald vil man derfor få en masse store stillestående grønne energianlæg og arbejdsløse mennesker som konsekvens.

Store dele af denne del er rigtig spændende læsning, og der gives gode eksempler på ”grønne bobler” og projekter rundt om i verden. Man fornemmer virkelig, at Per Wimmer til dagligt arbejder med denne sektor.
 
Desværre mangler bogen nuancer i forhold til konsekvenserne af statslig støtte og indgriben. Hans tilgang kan til tider virke noget banal, og han overser, at der også er eksempler på at statslig støtte kan være med til at understøtte og igangsætte nogle nye aktiviteter, som efterfølgende udvikler sig til rentable forretninger. På den måde overser han, at nok kan støtte til grønne projekter på nuværende tidspunkt formodentlig ikke være rentabel, men efterhånden som teknologierne bliver bedre, kan de ude i fremtiden blive rentable. 

Samlet set kan bogen dog anbefales og særligt, hvis man interesserer sig for hele debatten om klima- og særligt energipolitik, men ikke har den store tekniske eller naturvidenskabelige forståelse. Bogen giver nemlig en rigtig god forståelse for de forskellige energiformer og deres muligheder. Samtidig giver bogen læseren en række interessante og provokerende synspunkter med på vejen om energipolitik, som kan give grobund for mange overvejelser og diskussioner.

DR’s P1 Debat har fornylig bdiraget med en debat om emnet med udgangspunkt i Per Wimmers bog. Hør udsendelsen her.

Per Wimmer: Den grønne boble. 2014. 227 sider. 300 kr. Gyldendal Business.

Køb bogen (klik her)

Arktiske Anmeldelsers karakter: (forklaring)

Comments are closed.