31 mar 2015

Christina Boutrup: Den røde løber

Posted by Steffen Fog

den røde løber

Køb bogen (klik her)

Anmeldt af Christian Hjerrild Ovesen, Arktiske Anmeldelser.

Er man interesseret i Arktis, har man formentlig bemærket, at man ikke kun skal rette blikket mod nord men også mod øst, hvor den kinesiske drage har øjnene stift rettet mod de mange råstoffer og politiske muligheder der i Arktis. Derfor er det også naturligt, at en bog om Kinas fremmarch i verden har et ikke betydeligt fokus på Arktis.

I Christina Boutrups bog om Kinas fremmarch er der i flere af kapitlerne indgående beskrivelser af Kinas aktiviteter i Arktis. Jeg bemærkede med særlig interesse, at bogen overbevisende forklarer, at Kinas interesse for Arktis er motiveret af mere og andet end politiske hensyn. Denne nuancering savner man til tider i den gængse fremstilling af Kinas interesse for Arktis, og derfor er det kærkommet med dette input.

I flere af kapitlerne illustreres det, at Kinas interesse for omverden i høj grad skyldes, at der i Kina er en voksende befolkning. Denne voksende befolkning ønsker at anvende mere energi og få adgang til nye markeder samt rekreative naturområder. Denne udvikling medfører, at Kina naturligvis har interesse for mineraler, råstoffer og naturen i Arktis.

Derudover er bogen en udmærket indføring i hele processen omkring London Mining og deres ønske om at etablere en jernmine nær Nuuk. Samtidig er der flere eksotiske historier om kinesiske forretningsfolk, som møder modstand, når de forsøger at oprette turistressorter på Island. Bogen har således mange fine historier om de konflikter og misforståelser, som opstår, når øst og vest mødes. Samtidig bære bogen også præg af at være endnu en af de mange bøger skrevet af en journalist, som rejser rundt og taler lidt løst og fast med en masse mere eller minde kendte personer. Det betyder naturligvis, at bogen er letlæst, men det medfører også, at der til tider mangler fokus og dybde.

Christina Boutrup, Den røde løber – Kinas fremmarch i Europa. 2014. Sidetal 253. Pris 300 kr. Gyldendal

Køb bogen (klik her)

Arktiske Anmeldelsers karakter: (forklaring)

Comments are closed.