29 nov 2015

Lill-Ann Körber (editor), Ebbe Volquardsen: The Postcolonial North Atlantic: Iceland, Greenland and the Faroe Islands

Posted by Arktiske Anmeldelser

The Postcolonial North Atlantic

Anmeldt af Andreas Knudsen, Arktiske Anmeldelser.

Beskrivelser og vurderinger af postkoloniale processer i Afrika, Asien og Latinamerika findes der mange af. Derimod er det en sjældenhed, at selvsamme proces, der omhandler hele det forhenværende danske nordatlantiske område, omhandles i én bog.

To tyske forskere har påtaget sig den opgave og samlede et stort team af bidragsydere, der hver for sig kaster lys over processen set udefra. Skribenterne stammer hovedsageligt fra de pågældende lande, men enkelte kommer fra andre europæiske lande.

Overordnet set kredser antologien om spørgsmålet, hvor meget Danmark, Island, Færøerne og Grønland (stadigvæk) hører sammen og, hvor grænsen for det fælles går. Særligt litteraturen, men også musik og sprogudviklingen analyseres.

Island som selvstændig stat er selvfølgelig i en anden situation end de autonome dele af rigsfællesskabet, men historien sætter alligevel sine spor i kultur og mentalitet også her. I mange artikler dukker spørgsmålet op, hvor særlig og blød dansk kolonialisme egentlig var.

Med baggrund i den stigende betydning, som de arktiske og subarktiske egne får i fremtiden, er det til sidst et spørgsmål, mod hvilke lande man vil orientere sig fremover, og hvilken rolle Danmark fortsat kan og må spille. Set fra Nuuk, Reykjavik og Torshavn er billedet naturligvis anderledes end set fra København, men på godt og ondt hører vi sammen – hvor det specielle nationale på alle måder trives. I den sammenhæng diskuteres i bogen også fordele og ulemper ved medlemskabet af EU.

Bogen leverer mange gode analyser og hjælper med til forståelsen af aktuelle politiske processer. Meget, som for den brede offentlighed virker som nye problemstillinger, kan i virkeligheden spores langt tilbage i tiden, hvor det simrede i folkets bevidsthed. Derfor er et grundigt blik tilbage ofte nyttigt for forståelsen af nutidens processer, og bogen leverer sit bidrag.

Antologien ikke er nogen let godnatlæsning – den kræver en opmærksom og interesseret læser.

Lill-Ann Körber (editor), Ebbe Volquardsen: The Postcolonial North Atlantic: Iceland, Greenland and the Faroe Islands. 2014. 422 sider. Berliner Beiträge zur Skandinavistik.

Arktiske Anmeldelsers karakter: (forklaring)

Comments are closed.